NCP

NCP  konci , prethodno  tretirani   radi otpornosti na UV zrake, a ujedno i ne menjaju boju pri nanošenju epoxija.