Konci

.

Picture5

1. Metalik, koji ujedno može biti i osnovni konac a najčešće se koristi kao ukrasna bordura i ne menja boju pri nanošenju epoxija.

2. Najlon, klasičan i najčešće korišćeni konac za vezivanje sprovodnika. Menja nijansu u tamniju kada se nanese Epoxi, osim kada se koristi “color preserver” koji čuva nijansu boje konca.

3. NCP konci , prethodno tretirani radi otpornosti na UV zrake, a ujedno i ne menjaju boju pri nanošenju epoxija.