Metalik

Metalik, koji ujedno može biti i osnovni konac a najčesce se koristi kao ukrasna bordura i ne menja boju pri nanošenju epoxija.